Financiën en co-ouderschap

Kinderalimentatie

Inleiding
Ook bij co-ouderschap moeten beide ouders de kosten van verzorging en opvoeding dragen. In de meeste gevallen wordt er bij co-ouderschap gewoon alimentatie betaald. De hoogte hiervan kunnen de ouders onderling afspreken en in het ouderschapsplan opnemen. Desgewenst kunnen ouders overeenkomen dat er geen kinderalimentatie wordt betaald.

Wanneer wordt kinderalimentatie afgesproken?

  • Als de ene ouder meer inkomen heeft dan de andere ouder
  • Als de kinderen bij de ene ouder meer verblijven dan bij de andere ouder
  • Wanneer de ene ouder, buiten zijn/haar schuld hogere lasten heeft dan de andere ouder.

Berekening
Voor iedere ouder kan een aparte draagkrachtberekening gemaakt, alsof de ouder een alleenstaande ouder is. De ouder met de meeste draagkracht, betaalt dan de meeste kinderalimentatie. Het verschil wordt onderling verrekend.

Aan wie betalen
Van 18 t/m 20 jaar hebben kinderen zelfstandig recht op de alimentatie. Het kan rechtstreeks aan het kind worden betaald. Meestal wordt dit met stilzwijgende toestemming aan de verzorgende ouder betaald.

Heffingen en toeslagen

Kinderbijslag
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag. De SVB gaat ervan uit dat het kind tot de huishoudens van beide ouders behoort en dus hebben ze beide recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB kan het geld storten op één rekening, waarna de ouders het geld verdelen. Ook kan de SVB het geld zelf verdelen.
Meer informatie Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Heffingskortingen
De Belastingdienst betaalt de heffingskortingen in verband met kinderen uit aan het huishouden waar het kind meer dan zes maanden staat ingeschreven bij de gemeente. Bij co-ouderschap ontvangt daardoor maar één ouder de heffingskortingen voor het kind. De combinatiekorting kunnen beide ouders wel ontvangen, als zij allebei een baan hebben.
Meer informatie: Belastingdienst.

Toeslagen
Toeslagen worden uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen. Deze gaat ervan uit dat een kind bij één ouder staat ingeschreven bij de gemeente. Toeslagen, zoals huursubsidie, zorgtoeslag en de Wet Tegmoetkoming schoolkosten worden daarom uitbetaald aan de ouder waar het kind staat ingeschreven.
Meer informatie Belastingdienst/Toeslagen.

Google scheiding

www deze site