Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Inleiding
Scheiding van tafel en bed komt weinig voor. Het was bedoeld voor mensen die om religieuze of emotionele redenen geen definitieve scheiding wensten maar niet langer wilden samenwonen.
Tegenwoordig is het niet meer verplicht om samen te wonen tijdens het huwelijk.

Niet meer samenwonen / duurzaam gescheiden leven
Wanneer je niet meer samenwoont is het verstandig om de huwelijkse gemeenschap van goederen te laten omzetten. D.w.z. als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent kun je dat beter laten omzetten in huwelijkse voorwaarden. Daarmee voorkom je dat je mee moet betalen aan schulden die door de ander gemaakt worden.
Wijzigen van huwelijkse voorwaarden kun je bespreken met een notaris en moet via advocaat en rechtbank worden vastgelegd.
Sinds 1 januari 2011 blijft het fiscaal partnerschap bestaan wanneer gehuwden en geregistreerde parnters niet meer samenwonen. Het fiscaal partnerschap eindigt pas wanneer het echtpaar niet meer op hetzelfde woonadres staat ingeschreven èn er moet een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed zijn ingediend.

Scheiding van tafel en bed
Door scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk zelf niet ontbonden. Met een ander trouwen is uitgesloten, samenwonen met iemand anders is toegestaan.
Verder worden er dezelfde afspraken gemaakt als bij scheiding. Er is sprake van een alimentatieverplichting en van pensioenverevening terwijl de huwelijkse gemeenschap niet meer aangroeit of wordt ontbonden.
Als er minderjarige kinderen zijn ben je verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.
Het fiscaal partnerschap eindigt.

Aanvragen
Het aanvragen van scheiding van tafel een bed gaat op dezelfde manier als een gewone scheiding. Je kunt het samen of alleen doen. Ook hier geldt duurzame ontwrichting van de relatie als voorwaarde.
Uiteindelijk moet deze scheiding ook via een advocaat aan een rechtbank worden voorgelegd en na uitspraak kan de scheiding worden ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Wijzigingen
Zo lang je wilt kun je van tafel en bed gescheiden blijven.
Na drie jaar kun je zonder toestemming van de ander een definitieve echtscheiding aanvragen. Die wordt altijd toegewezen.
De termijn van drie jaar kan worden ingekort als de ander zich schuldig maakt aan wangedrag.
Besluit je vroeg of laat tot een verzoening, dan moet dat aan de rechtbank worden gemeld. Alle gevolgen van het huwelijk herleven dan alsof er geen scheiding van tafel en bed heeft plaatsgehad.

Kanttekeningen
Omdat je niet gescheiden bent kun je in die periode niet zomaar een gezamenlijk huis verkopen, voor dit soort rechtshandelingen heb je beider toestemming nodig. Degene die in het gezamenlijk huis blijft wonen, kan een vergoeding in de vorm van huur aan de ander betalen, maar dergelijke zaken moet je onderling afspreken.

Pensioenfondsen zien een scheiding van tafel en bed als een echte scheiding. Je kunt dus overgaan tot verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen en bij voorbeeld een eigen pensioen opbouwen met het geld waarop je recht hebt (de zogeheten conversie). Vraag uitkering van het pensioen wel binnen twee jaar aan, anders verloopt de termijn van de pensioenverzekeraar.

Als een pensioendeelnemer overlijdt, wordt het nabestaandenpensioen alleen aan de ex-partner toegekend als er sprake is van echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed. Nabestaandenpensioen wordt dus niet aan de ex-partner toegekend als sprake is van een bestaande scheiding van tafel en bed!

Google scheiding van tafel en bed

www deze site