Omgangsregeling

Inleiding
Men is het erover eens dat omgang met de andere ouder meestal in het belang van het kind is. Dat dit beter voor de ontwikkeling van het kind is. Kinderen en ouders hebben een wettelijk recht op omgang met elkaar. Ouders hebben de plicht om het contact van het kind met de andere ouder in stand te houden.

Bij de meeste scheidingen levert dit geen grote problemen op. Een van de ouders, meestal de moeder, neemt de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich en met de andere ouder, meestal de vader, wordt een omgangsregeling afgesproken. Dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan dat moet worden ingediend bij de aanvraag voor echtscheiding.

Uitvoering omgangsregeling

In onderling overleg kunnen ouders zelf een omgangsregeling afspreken. Vaak wordt dat tijdens de echtscheidingsbemiddeling gedaan en er is ook speciale omgangsbemiddeling.
Komt men er niet uit dan zal de rechter een beslissing nemen.

Vaak (25% vd gevallen) levert het opstarten en uitvoeren van een omgangsregeling problemen op door wantrouwen en vijandig gedrag. Bijvoorbeeld: afspraken worden niet nagekomen; overbodig e-mail contact; verhuizing; door de komst van nieuwe partners.....

Opstarten omgangsregeling

Het is zeer belangrijk dat een omgangsregeling zo snel mogelijk wordt opgestart. Lukt dat niet zelf dan is er voldoende hulp beschikbaar. Er zijn projecten voor omgangsbegeleiding, Begeleide OmgangsRegeling (BOR) en Omgangshuizen.

Bij bemiddeling en begeleiding kunnen de problemen worden besproken. Begeleide Omgangsregeling biedt ook hulp bij het uitvoeren van de omgang, bijv. door het halen en brengen en begeleiden van de omgang. Omgangshuizen bieden een neutrale plek waar ouder en kind elkaar kunnen ontmoeten onder begeleiding.

De hulp is erop gericht om vertrouwen in de omgangsregeling te verbeteren en de ouders in staat te stellen om de omgangsregeling voort te zetten.

Voor wie hulp bij omgangsregeling
- ouders kunnen zichzelf vrijwillig aanmelden
- na verwijzing op advies van hulpverlening (maatschappelijk werk, jeugdzorg, advocaat)
- na verwijzing door de rechtbank (evt. met beschikking)


www deze site