Omgangsregeling

Tips uitvoering omgangsregeling

Inleiding
Het is van het grootste belang dat er weer snel contact is tussen niet-verzorgende ouder en de kinderen. Ouders kunnen dan ook het beste zo snel mogelijk afspraken maken over een omgangsregeling en met de uitvoering daarvan te beginnen.

Lukt het niet (meer) om samen goede afspraken te maken dan kun je dat via omgangsbemiddeling proberen. Is er onvoldoende vertrouwen dan kan omgangsbegeleiding zinvol zijn, eventueel via een omgangshuis.

Wordt een goed lopende omgangsregeling plotseling stopgezet dan is meestal een kort geding noodzakelijk, zie naleving en sancties.

In het belang van het kind

 • Houdt regelmaat in het contact met de kinderen. Een vast patroon biedt houvast, of het nu bestaat uit elkaar regelmatig zien of uit regelmatig post krijgen.
 • Het kind moet er op kunnen vertrouwen dat het op de afgesproken tijden gehaald en gebracht wordt.
 • Zorg dat de kinderen in beide ouderlijke huizen een eigen plek hebben en houden.
 • Ga niet zomaar voorbij aan wat huistradities voor de kinderen waren, ook niet als een nieuwe partner intrekt.
 • Toon als ouder je emoties, opdat kinderen dat ook durven.
 • Laat broertjes en zusjes die sterk aan elkaar verknocht zijn, bij elkaar.
 • Zorg dat contact met grootouders en andere belangrijke familieleden van beide kanten kan blijven bestaan.

Valkuilen
Een omgangsregeling is vaak kwetsbaar en er ontstaan dan ook makkelijk spanningen en irritaties. Veelvoorkomende valkuilen zijn:

 • afspraken niet nakomen of vergeten
 • onnodig contact zoeken met de verzorgende ouder (mail, sms, telefoon)
 • het verleden blijven herhalen
 • herhaaldelijk praten over de toekomst
 • praten over de scheiding
 • overladen met cadeautjes, kleding enz.
 • cadeautjes meegeven
 • geen of onvoldoende kleding meegeven
 • overdreven bezorgdheid tonen
 • te veel willen tijdens contact
 • concurrentie (vragen als: Wie is de liefste? Waar wil je het liefste wonen?)
 • kind uithoren over situatie bij de andere ouder
 • nieuwe partners die zich actief bemoeien met de regeling
 • het kind niet toestaan het leuk te vinden bij de andere ouder
 • andere mensen bij de omgang aanwezig laten zijn
 • zonder overleg (veel) foto's maken

Tips van een omgangsvader

 • Vermijd spanningen met je ex-vrouw bij het ophalen en terugbrengen. Ga ruzie uit de weg en hou gesprekken kort en zakelijk.
 • Verzin vaste rituelen voor de heen- en terugweg, zodat de overgang tussen thuis en jou voor je kinderen geleidelijk verloopt.
 • Zorg er voor dat de kinderen het altijd leuk vinden om met je mee te gaan en niet gedwongen hoeven te worden.
 • Maak altijd een plan voor het weekend met je kinderen, zodat ze zich niet hoeven te vervelen en niet in een vreemde buurt tussen vreemde kinderen buiten hoeven te spelen. Laat ze ook hun vriendjes meenemen.
 • Neem speciaal speelgoed in huis waar ze alleen bij jou mee kunnen spelen en uren zoet mee kunnen zijn.
 • Maak ze lid van een leuke vereniging, zodat ze vaste afspraken hebben als ze bij jou zijn en waarbij jij de betrokken ouder bent.
 • Zorg er voor dat de moeder altijd een beroep op jou kan doen als ze een oppas of kinderopvang nodig heeft. Wees zelf beschikbaar, maar oma, tante, of nichtje zijn ook goed.

Tips van een omgangsmoeder

 • Er zullen momenten komen dat uw ex-partner de kinderen heeft en je als verzorgende ouder onwennig alleen bent en behoefte hebt aan gezelschap. Dat is het moment om weer wat energie op te doen en te genieten van deze onderbreking in de verzorging van uw kinderen. Zorg dat u nauw contact houdt met uw vrienden, vooral de eerste maanden na de scheiding, en zet zelf de eerste stappen voor het opbouwen van een nieuw leven.
 • Bouw contact tussen je kind en de e.v.t nieuwe partner rustig aan op. Zo went je kind het makkelijkst aan weer een ingrijpende verandering in zijn/haar leven.
 • Hoor het kind niet uit over de situatie bij vader. Gebruik het kind niet als spion. Daar wordt het kind onrustig van.

Omgang stopt plotseling...En dan?
Indien een goed lopende omgangsregeling plotseling wordt stopgezet of beperkt is er geen tijd te verliezen. Vaak krijgt de omgangsouder te horen dat de kinderen plotseling niet meer naar hem toe willen, dat ze hun vader stom vinden of dat ze de omgangsregeling eigenlijk te vermoeiend vinden. En dat terwijl de omgangsweekenden tot dan toe heel leuk waren.
Wat is er gebeurd? In de periode dat er geen contact was met vader zijn de kinderen negatief beïnvloed. Hoe langer de periode zonder contact duurt des te moeilijk wordt het om het contact weer te herstellen.

In dit geval kun je al omgangsouder maar een ding doen en dat is direct een kort geding aanspannen en nakoming van de omgangsregeling eisen.
Een omgangsregeling die is vastgelegd in een rechterlijke beschikking of die onderling is overeengekomen dient onverkort te worden nagekomen. Alleen een rechter kan dat wijzigen, dus niet een huisarts, noch een leerkracht, en ook niet een medewerker van instanties als de jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming of Meldpunt Kindermishandeling.

Als je dit over je kant laat gaan zou dit wel eens einde kunnen zijn van de omgangsregeling. In praktijk wordt door de rechter of de Raad van de Kinderbescherming met name gekeken naar de situatie waaraan het kind gewend is geraakt. Als er lange tijd geen omgang is geweest wordt het heel moeilijk om weer een omgangsregeling tot stand te brengen.

Laat dus direct zien dat er aan de omgangsregeling niet te knabbelen valt en start een Kort geding.

Google echtscheiding

www deze site