Naleving en sancties

Wordt een goed lopende omgangsregeling plotseling stopgezet dan is de gang naar een advocaat helaas noodzakelijk. Dit omdat de naleving van deze regeling erg van belang is voor het kind, anders heeft het kind geen mogelijkheid om met beide ouders een gezonde relatie op te bouwen. Van bemiddeling, raad voor de kinderbescherming of van een afkoelingsperiode valt dan op dit moment helemaal niets goeds te verwachten. 

Advocaat

Een advocaat zal meestal eerst een brief schrijven naar de tegenpartij om te eisen dat de gemaakte afspreken worden nageleefd. Er kan eventueel worden overlegd over nieuwe afspraken, wanneer de gemaakt afspraken niet meer van toepassing (zouden moeten) zijn. Aarzel echter niet om zo snel mogelijk een kort geding te starten wanneer de tegenpartij niet meewerkt. Bij een kort geding wordt wordt naleving van de afspraken geëist op straffe van dwangsom en/of inschakeling van politie/justitie. Het is ook mogelijk om een bodemprocedure te starten voor wijzigingen van de hoofdverblijfplaats van het kind. 

Inzetten van dwangmiddelen

Om de partij zover te krijgen dat hij of zij wel mee moet werken, kunnen er ook dwangmiddelen ingezet worden. Deze dwangmiddelen zullen onder het kopje hiernaast genaamd 'Dwang' uitgebreid besproken en uitgelicht worden. Er kan bijvoorbeeld een dwangsom worden opgelegd, waarvan het bedrag kan variëren en van de situatie afhangt. Een andere manier is het inschakelen van de politie, het geven van een werkstraf of in een extreem geval kan het zelfs toch gevangenschap leiden. Alhoewel deze dwangmiddelen niet vaak hoeven te worden ingezet, zijn ze een goede stok achter de deur voor als een partij de regelt weigert na te leven.