Gids scheiding en omgang

Onafhankelijk advies en informatiepunt

Men is het erover eens dat omgang met de andere ouder meestal in het belang van het kind is, aangezien dit beter is voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen en ouders hebben een wettelijk recht op omgang met elkaar. Ouders hebben daarom de plicht om het contact van het kind met de andere ouder in stand te houden. Bij de meeste scheidingen levert dit geen grote problemen op. Een van de ouders, meestal de moeder, neemt de dagelijkse zorg voor de kinderen op zich en met de andere ouder, meestal de vader, wordt een omgangsregeling afgesproken. Dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan dat moet worden ingediend bij de aanvraag voor echtscheiding.

Opstarten omgangsregeling

Het is in alle gevallen zeer belangrijk dat een omgangsregeling zo snel mogelijk wordt opgestart. Lukt dat niet zelf, dan is er voldoende hulp beschikbaar. Zo zijn er projecten voor omgangsbegeleiding, Begeleide OmgangsRegeling (BOR) en Omgangshuizen. Bij deze bemiddeling en begeleiding kunnen de problemen worden besproken. Begeleide Omgangsregeling biedt ook hulp bij het uitvoeren van de omgang, bijvoorbeeld door het halen en brengen van de betrokkenen en het begeleiden van de omgang. Omgangshuizen daarentegen bieden een neutrale plek waar ouder en kind elkaar kunnen ontmoeten onder begeleiding. De hulp is erop gericht om vertrouwen in de omgangsregeling te verbeteren en de ouders in staat te stellen om de omgangsregeling voort te zetten. 

Uitvoering omgangsregeling

In onderling overleg kunnen ouders zelf een omgangsregeling afspreken. Vaak wordt dat tijdens de echtscheidingsbemiddeling gedaan en er is ook speciale omgangsbemiddeling. Wanneer men er niet uitkomt, zal de rechter een beslissing moeten nemen. Vaak (in ongeveer 25% van de gevallen) levert het opstarten en uitvoeren van een omgangsregeling problemen op door wantrouwen en vijandig gedrag. Bijvoorbeeld doordat afspraken worden niet nagekomen, er overbodig e-mail contact is; de ene partij gaat verhuizen of omdat er nieuwe partners in beeld komen. 

Hulp bij omgangsregeling

Gelukkig is er dus genoeg hulp en begeleiding om de omgangsregeling in goede banen te leiden. Op welke manier wordt deze hulp geboden? Hier zijn verschillenden manieren voor: 

  • Ouders kunnen zichzelf vrijwillig aanmelden
  • Na verwijzing op advies van hulpverlening (maatschappelijk werk, jeugdzorg, advocaat)
  • Na verwijzing door de rechtbank (evt. met beschikking)
Adressen Adressen Door heel Nederland zijn er verschillende omgangshuizen te vinden. Hieronder staat er een lijst met omgangshuizen per provincie, en de benodigde informatie en contactgegevens van deze omgangshuizen. Omgangscentrum Drenthe... Lees meer
Dwang Dwang Er kunnen verschillende dwangmiddelen worden ingezet wanneer de andere partij van een omgangsregeling weigert mee te werken. De houding van de politie is in praktijk zeer verschillend. Het komt voor dat de politie bereid is om met zwaailichten en veel vertoon van macht kinder... Lees meer
Vertrek naar buitenland Vertrek naar buitenland Wanneer beiden ouders gezag hebben over het kind of de kinderen, dan mag de ene ouder de kinderen niet zomaar meenemen naar het buitenland. Daar is toestemming van de andere ouder voor nodig. Wanneer het een "een-hoofdig gezag" ... Lees meer
Echtscheiding covenant Echtscheiding covenant Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) houdt het aantal huwelijksontbindingen bij door echtscheiding of door overlijden. De cijfers tonen een beeld van 1950 tot het jaar 2012. In 2012 waren er ruim 33.000 echtscheidingen; dat is verhoudingsgewijs ongeveer 3 x zoveel als in 1950. Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. De gemid... Lees meer
Omgangsregeling opgeven Omgangsregeling opgeven Ondanks dat dit niet erg vaak gebeurd, kunnen er situaties voorkomen waarin de niet-verzorgende ouder de omgangsregeling opgeeft. Hieronder staan enkele mogelijke redenen hiervoor omgesomd. Niet alle redenen zijn overigens vanuit het oogpunt van de niet-verzorgende ouder. Sommige ouders denken... Lees meer
Helpdesk omgangsregeling Helpdesk omgangsregeling Volgens de plannen van minister Rouvoet worden er in de komende jaren, in alle gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin opgericht. Het zou mooi zijn als daar ook een informatie en adviespunt komt voor omgangszaken. Zo is er dus een soort helpdesk voor omgangsregelingen. Op diverse plaatsen in Nederland kun je nu al terecht met vragen over omgangspro... Lees meer