Omgangsbemiddeling

Wanneer de ouders er niet uitkomen hoe ze de zorg voor de kinderen gaan verdelen, dan is is omgangsbemiddeling altijd een goede optie om tot een oplossing te komen. Het grootste gedeelte van de bemiddelingen verloopt succesvol, mits alle partijen de wil hebben om er uit te komen. 

Waarom bemiddelen?

Ondanks dat het niet altijd nodig is, is het in veel gevallen wel verstandig om te kiezen voor een bemiddeling omdat het enkele voordelen met zich meebrengt. De wederzijdse communicatie wordt namelijk drastisch verbeterd door bemiddeling, wat ook een positieve werking heeft op de relatie met de kinderen. De afspraken die zijn gemaakt, worden bovendien gemakkelijker nagekomen. Uiteindelijk doe je het natuurlijk allemaal voor het belang van jullie kinderen. Normaal gesproken is het niet nodig of zelfs niet gewenst om jongere kinderen bij de bemiddeling te betrekken. Maar kinderen vanaf 12 jaar vinden het vaak wel fijn als zij de gelegenheid krijgen om hun mening te geven. Dat kan eventueel ook schriftelijk. Maar de uiteindelijke keuzes maken blijft een zaak van de ouders. 

Welke bemiddelaar?

Bij een eenvoudige bemiddelingskwestie kan de hulp van vrienden of familie uitkomst bieden wanneer die zich echt neutraal kunnen opstellen. Over de keuze van de bemiddelaar moet je het echter wel samen eens zijn. Meestal kun je het beste kiezen voor een neutrale professionele bemiddelaar. Het maakt verder niet zoveel uit wat voor soort bemiddelaar je kiest. Wel is van belang dat de middelaar voldoende inzicht heeft in de psychologie van echtscheiding.

Waar kun je terecht?

Er zijn gelukkig genoeg verschillende mogelijkheden en instanties die een goede bemiddeling bieden.

Uitzondering hierop is:
Project Ex-ouders bestaan niet.
Kromhout 120, 3311 RH, Dordrecht, tel. 078-6334700

Is uw vermelding op deze pagina onjuist of wil je op deze pagina vermeldt worden, neem dan contact met ons op via het contactformulier.