Omgangshuizen

Een omgangshuis biedt bemiddeling en begeleiding van de omgangsregeling, en vormt een neutrale ontmoetingsplaats voor gescheiden ouder en kind. In een half jaar tijd leren ouders om te gaan met de nieuwe situatie en worden zo geholpen om zelfstandig de omgangsregeling voort te zetten. Een omgangshuis is dus een goede start voor een pas gescheiden koppel met kinderen. 

Aanmelden

Er zijn verschillende manieren waarop ouders zich kunnen aanmelden om te bemiddelen in een omgangshuis. Er is echter wel een belangrijke voorwaarde voor deze aanmelding: beide ouders moeten bereid zijn om mee te werken. Anders heeft het natuurlijk geen zin om deze regeling op te starten, wanneer een van de partijen medewerking weigert.

  • Ouders kunnen zichzelf vrijwillig aanmelden
  • Na verwijzing op advies van hulpverlening (maatschappelijk werk, jeugdzorg, advocaat)
  • Na verwijzing door de rechtbank (evt. met beschikking)

Wie betaalt het omgangshuis en wat kost dit?

Omgangshuizen zijn vaak ondergebracht in een stichting en worden meestal gesubsidieerd. Er wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd die in bepaalde gevallen aftrekbaar is van de belasting. Om meer informatie te krijgen over de precieze prijzen en hoe de betaling hiervan verloopt, is het verstandig om contact op te nemen met het desbetreffende omgangshuis.

Verschillende omgangshuizen

De omgangshuizen in Nederland zitten werkelijk door het hele land verspreid. In elke provincie zijn er daarom wel een paar omgangshuizen te vinden. Voldoen jullie aan de voorwaarde dat beide partijen bereid zijn om mee te werken en zoeken jullie naar een geschikt omgangshuis? De exacte locatie en adressen van deze verschillende plekken kun je vinden onder het kopje 'Adressen omgangshuizen'